((>Tell me what I wanna hear ♥Tell me you love me ♥ - 28 ნოემბერში 2011 - iFunStar.Tk- iFun2.Tk-ს ახალი მისამართი


თქვენ შემოხვედით როგორც Guest | ჯგუფი "სტუმარი
მთავარი ჩემი პროფილი გამოსვლა
საიტის მენიუ

Block title

ჩატი =]

გამოკითხვა 1
რამდენი წლის ხართ?
1. 12–13
2. 14–16
3. 9–11
4. 16–ზე მეტი
5. 5–9
სულ ხმები : 369

ატვირთე ფაილი

ონლაინ თამაში 1

გამოკითხვა 2
რამდენად ხშირად სტუმრობთ iFunStar.Tk-ს
1. დღეში რამდენჯერმე
2. პირველად ვარ
3. დღეში ერთხელ
4. თვეში ერთხელ
5. კვირაში რამდენჯერმე
6. კვირაში ერთხელ
სულ ხმები : 304

ჩანაწერების არქივი

გამოკითხვა 3
რომელი ვარსკლავი მოგწონს ? : )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
სულ ხმები : 378

მთავარი » 2011 » ნოემბერი » 28 » ((>Tell me what I wanna hear ♥Tell me you love me ♥
10:27 PM
((>Tell me what I wanna hear ♥Tell me you love me ♥
Caitlini otaxshi shemovida , rac martalia martalia , dzalian kargad gmaoiyureboda .. jer saxlshi myofi xalxi sheatvaliera , bolos mzera justinze sheachera da gaughima , chemdauneburad tavi justinisken mivabrune , bieberic analogiurad ghimilit pasuxobda ,  
ver vitandi roca justini eseti mzerit sxva gogos uyurebda , movatriale da vakoce , imdenad moulodneli iyo mistvis , rom daibna .. 

-I love you (gavughime) 

-(ertxans miyura , shemdeg gaechima , mixvda rom egoizmma gaighvidza chemshi biggrin ) mec mikvarxar (loyaze makoca) 

caitlini chvenken wamovida , jer me amatvaliera shemdeg ki isev justins gaxeda .. namdvili qalivit gamoiyureboda 

-you look so beaiutiful ( dzalian lamazad gamoiyurebi) (justini) 

-thanx , shen rogorc yoveltvis usimpatiuresi xar (tvalebi ise daunaba : @@ ) shenc kargad gmaoiyurebi anna (movaleobis moxdis miznit mitxra) 

-madloba (uxeshad vutxari da dzalit gavighime) 

ra tkma unda chemi fiqrebi sxvagan dadzvrebodnen " uxx, es qera qatami , saertod ra undoda , rato movida ? an chventan ras dgas .. rogor minda davaxrcho .. rit ver sheigno rom justini karga xnis win dakarga da misi arasodes iqneba ? davijero eseti utvinoa ? nu tumca rato mikvirs yvela qatami utvinoa .. an es justinic ras ayva ? aloo aloo .. justin .. heey .. mec aq var .. " 

-anna kargad xar ? (justinis sityvebma gamomafxizla) 

-aa.. kii kii (cota ar iyos davibeni) 

caitlini isev chvens win idga da justins " rojebs" ukeravda .. amavdroulad dreiki da justinis dzveli megobrebi movidnen .. mokled iseti situacia chamovarda da iset temebze daiwyes saubari namdvilad zedmeti viyavi .. tan wamosvla ar mindoa , ar mindoda justini "qera qatamtan" dametovebina , magram mowyenilobisgan suli davlie da matgan gamovedi .. chemda gasakvirad justins chemi wamosvla arc sheumchnevia .. 

Martini davisxi da tatxze davjeqi .. vatvalierebdi vis ra ecva (qartvelebs gvchvevia) , vin rogor iqceoda, vis rogori damokidebuleba qonda ertmanetis mimart.. vatyobdi rom yvela dzalian bednieri iyo , da chemtvis yvelaze mtavari justini icinoda ! ver vityvi rom chems gverdit "ughimghamo" rojit dadioda , pirikit su aranormalur xasiatze iyo , ubralod ojaxuri sitbo da dzveli megobrebi mainc bevrs nishnavda mistvis .. (Still kidraulph ) .. 
fiqri vighacam shemawyvetina , gverdze gavixede da ryani shemefeta .. chamomijda .. 

-aq ras aketeb ? (ukmayofilod vkitxe) 

-kargi ra anna , kidev gabrazebuli xar ? 

-raa ? (gavikvirve) da miezei ar maqvs xo ? (ukmayofilod gavxede) 

-bodishi xom mogixade ? wamieri sisuste iyo ... geficebi aghar ganmeordeba .. (gulwrflead laparakobda) 

-okey , listen .. (chiqa iatakze davdgi) me piradad , arc sheni bodishi mchirdeba da araferi .. wamier sisustes rac sheexeba , ori dghis ganmavlobashi meechveba normalurma adamianma ver gaakontrolos sakutari saqcielebi .. daa .. chemtan raghaceebis mtkicebas azri ar aqvs , me waval da karga xans ver mnaxav , vecdebi rom es ambavi daviviwyo , ai shen kii .. imistvis ibrdzole , rom justinis ndoba kvlav moipovo , nu tu justinic tanaxma iqneba .. 

-(ryans tval igaushtera ) ndoba ? romel ndobaze melaparakebi , romelic justinma daimsaxura ara shengan ? 

-ver gavige , me da justin ira shuashi vart .. (davibeni) 

-ukan gaixede smile

shevtrialdi , caitlini da justini xeli-xel chakidebulebi idgnen , ar vici rogor agighwerot emociebi , tvaleb igamifartovda .. piri ghia damrcha .. ar mindoda ryanistvis damenaxebina is ,r om raghacas chemi dasusteba sheedzlo , amitom kvlav me shevutie .. 

-ar mesmis ratom xart eseti shuriani da boghma xalxi ? 

-konkretulad vin ? (gaeghima) 

-shen da caitlini .. sxvisi bendierebis gshurt ! 

-(icinoda) ici anna ? shen saqartveloshi dabrundebi , justini kvlav tavisufali iqneba .. ar geshinia dzvel siyvaruls rom daubrundes ? 

-(gulshi sashinlad momxvda misi sityvebi) ici ras getyvi ? justinis dzveli ,axali da momavali siyvaruli me var smile amitomshegidzlia damshvidde da damtovo , radgan shennairebistvsi dro ar maqvs .. tan tu xvdebi shennairi nagvistvis es wveuleba zedmetad kargia .. qsha qshaa .. (ironiulad vutxari da me wamovedi) 

nini da anyestan mivedi .. tavistvis isxdnen da laparakobdnenn .. 

-ra gchiirs ? (mkitxa anyem) 

-nervebi meshleba ! 

-raa ? rato ? (nini) 

-aqet ryani , iqet justini da caitlini .. aghar shemidzliaa .. davaxrchob ! (xelebit gavaxmovane chemi sityvebi) 

-vis ? (orveim etrtdorulad mkitxes) 

-samives ! 

-haha.. (Gaecinat) rato gogo ra moxda (nini) 

-ra ? ra moxda ? aba iqet gaixede.. (nini gavaxede )

-uyuree amat.. moicade dreiks gamovatrev me da iqneb daishalnon.. ra wesia ver gavige, su gaubera am bijma (ukmayofilod tkva ninim da dreikisken wavida) 

-kaii gogoo , amaze raghato echvianob.. (mitxra anyem da wvni mosva) 

-aba vize viechviano ? (gamecina) 

-nu ravici ,saertod ra gaqvs saechviano .. 

-ar vici ar vici .. (chemtvis chavibutbute) 

vxedavdi rogor gamoiyvana ninim dreiki .. da raghacas echurchuleboda .. shemdeg stumrebma moitxoves , rom justins raime simghera sheesrulebina .. ar vici ratom magram tavisi simgherebidan araferi imghera , chemda gasakvirad da ara marto , "how deep is your love" sheasrula .. otaxshi mowyobil patara scenaze avida da simghera daiwyo , cailtini sheyvarebulivit scenastan elodeboda .. sashinlad mindoda tmebi gamomeyvana iqedan magram wveulbas xom ar chavshlidi , merwmunet es ertaderti mizezi iyo , rom tavs vikavebdi , tore chemi erovnebis adamians arc chkua damishlda da arc goneba .. (haha) .. 
mokled daboghmils ra gameketebina ar vicodi , amitom mzera isev ryanze gadavitane ,  
misken wavedi da fexze wamovayene , sacekvaod gamoyofil patara adgilze gavedit da cekva daviwyet.. 
justinma dagvinaxa , saxeze ar vuyurebdi magram dzneli msiaxvedri ar iyo , rom iechviana , cxovrebashi pirvelad simgheris dros nerwyvi gadaylapa .. sagrdznoblad gamochnda ,, chamecina ... 

-amas ratom aketeb ? (chamchurchula ryanma) 

-shenc kargad ici ratom smile

-me shemidzlia shua cekvashi migatovo (mshvidi tembrit ganagrdzo) 

-mere ras elodebi ? (churchulit vkitxe) 

-ar shemidzlia (es sityebi tkva, ufro magrad mimixuta da tavze makoca .. ) 

am saqcielma , chemshi martla gakvirveba gamoiwvia, yvelaze naklebad movelodi amas misgan .. goenbashi atasi kitxva mitrialebda .. mzera kvlav justinze shevachere , etyoboda rom ertuli suli qonda rodis daamtavrebda simgheras ,  
iseti ukmayofilo saxit mgheroda , cotac da scenidan chamoxteboda .. gulshi mecineboda magram tan vfiqrobdi "ghirsia" ! .. mokled rogorts iqna simghera daamtavra , ryanma chems adgilamde mimacila da gauchinarda .. vxedavdi rogor gamomarta justini chemsken , magram mosvla vin acada , tavisi natesavebi "daesivnen" .. 

wveulebaze musikosebi yavdat mowveuli , chemda gasakvirad sruliad ucnobi saxeebi .. justini chemsken gamoemarta, iseti ukmayofilo saxe konda ,  
mivxvdi rom karg iaraferi moxdeboda ,amitom wamovdeqi da misken gavemarte ,  
melodias avyevit da cekva daviwyet , justinma xelebi welze shemomxvia da sashinlad micherda ..

-aww.. metkina (shevicxade) 

-ghirsi xar , ra gindoda mag nabijvartan .. (gabrazebuli melaparakeboda , magram xmadabla rom aravis sheemchnia)

-nabijvari ? moitsa , justin sheni dzmakacia rogorc maxsovs eg "nabijvari" 

-(damatriala) anna ! xo itsi ver vitan rotsa cinikurad melaparakebi ..

-haha (gavighime)

-ra moxda tkvens shoris ? (am kitxvas martla ar movelodi da seriozulad gamecina ) 

-giji xar justin , giji... (vicinodi) 

-kitxvaze mipasuxe ! (shemighrina) 

-ra sheni saqmea ? 

-raa ? chemi saqme tu ar aris aba visi saqmea ? gagijdi xo shen ? eggha maklia exla ryantan gqondes raime kontakti ..

-shen ar gkitxav ! (cinikurad vutxari) 

-me mkitxav ! (mxarze mikmina) 

-kretino ! (pirze mindoda xeli mimertya magram makoca) 

es iyo pirveli shemtxveva ,rodesac justinma mteli ojaxis da misi axloblebis win makoca ,amas ra tkma unda ajiotaji mohyva .. cota ar iyos shemrcxva da gavwitldi .. 

-shens saechvianod vicekve ryantan , tore kargad ici rogor mdzuls iss .. (chavchurchule) 

-(gamomcdeli mzera momapyro) 

-ar gjera? (gavikvirve) 

-ra tkma unda mjera (tavze makoca da cekva ganvagrdzet)

mokled wveulebis mshvidi melodebi , tanamedrove musikebma chaanacvles, stumrebi nel-nela "daicalnen" , diritadad axalgazrdebi da ojaxis dzalian axlo megobrebidavrchit , maghlebze siarulti davighale otaxshi avedi da gamovicvale , justinmac gmaoicvala da kvlav wveuleabs shevuertdit .. yvelae gasaocari ki ra iyo .. 
eozstan katastrofulad didi avtobusi gacherda , fanjridan viyurebod .. 

-juus ? (gakvirvebulma mkitxa) 

-xo ? (fanjarastan movida tan pizas chamda , ise ighecheboda ucnaurad gavxede) 

-ra xdeba ? 

uceb otaxis centrshi dadga da xmamaghla ganacxada .. "exla iwyeba tavdaviwyeba" ! (iseti xmit daiyvira shevshindi) 

saxlis kari gaigho da otaxshic sashineli kivili atyda , otaxshi shemocvidnenn ..
კატეგორია: BooK ★ | ნანახია: 1259 | დაამატა: NukiToo | რეიტინგი: 5.0/4
სულ კომენტარები: 231 2 3 »
23 - ავტორი: BABI-SMILER
(მასალა) თარიღი: (2011-11-30 8:56 PM)
0პასუხი
gtxov gtxov gtxov gtxov gtxov gtxov male male male male male male dadedade dade dade dade dade shemdegi shmedegi tavi travi plz plz plz boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing boxing clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap crying crying crying crying crying crying crying crying crying shy shy shy shy shy shy shy shy shy shy cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry

22 - ავტორი: anny_miley
(მასალა) თარიღი: (2011-11-29 6:09 PM)
0პასუხი
gaaagrdzeele !magariia dzaaaaaaan :*

21 - ავტორი: kipo
(მასალა) თარიღი: (2011-11-29 5:09 PM)
0პასუხი
Auuuu Gtxooov Malee Gaagrzelee Raa Zaaan Maintereeseeebs DAde RA Dges Ertiiiiic Gtxoooov

20 - ავტორი: renismee
(მასალა) თარიღი: (2011-11-29 4:44 PM)
0პასუხი
good job....qartulad ro yvelaferi dvwere exla inglisurze gadavedi:D:D:D:D:D

19 - ავტორი: diana
(მასალა) თარიღი: (2011-11-29 4:33 PM)
0პასუხი
Umagresia malee gaagrdzeLee

18 - ავტორი: Bella_Cullen
(მასალა) თარიღი: (2011-11-29 4:24 PM)
0პასუხი
male dade

17 - ავტორი: -DreamerGirl
(მასალა) თარიღი: (2011-11-29 3:32 PM)
0პასუხი
maleee magariaa

16 - ავტორი: BABI-SMILER
(მასალა) თარიღი: (2011-11-29 12:19 PM)
0პასუხი
wavikitxe dzaaan magariaaaaa male dade gtxooooooooooooooooooov boxing boxing boxing boxing boxing clap clap clap clap clap salute salute salute salute salute1 salute1 salute1 salute1 salute2 salute2 salute2 imdeni xani velodebbidi

15 - ავტორი: MiiLeeZz
(მასალა) თარიღი: (2011-11-29 11:22 AM)
0პასუხი
dzaaaaaaan magariaaaaaaa <33333gaagrzelle malleee *

14 - ავტორი: -KeTii
(მასალა) თარიღი: (2011-11-29 11:22 AM)
0პასუხი
Dzaaan magaarii dzaan momwoons malee dadeee :***

1-10 11-20 21-23
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

Copyright MyCorp © 2020
Free web hosting - uCoz