((>Tell me what I wanna hear ♥Tell me you love me ♥ - 24 ივლისში 2011 - iFunStar.Tk- iFun2.Tk-ს ახალი მისამართი


თქვენ შემოხვედით როგორც Guest | ჯგუფი "სტუმარი
მთავარი ჩემი პროფილი გამოსვლა
საიტის მენიუ

Block title

ჩატი =]

გამოკითხვა 1
რამდენი წლის ხართ?
1. 12–13
2. 14–16
3. 9–11
4. 16–ზე მეტი
5. 5–9
სულ ხმები : 369

ატვირთე ფაილი

ონლაინ თამაში 1

გამოკითხვა 2
რამდენად ხშირად სტუმრობთ iFunStar.Tk-ს
1. დღეში რამდენჯერმე
2. პირველად ვარ
3. დღეში ერთხელ
4. თვეში ერთხელ
5. კვირაში რამდენჯერმე
6. კვირაში ერთხელ
სულ ხმები : 304

ჩანაწერების არქივი

გამოკითხვა 3
რომელი ვარსკლავი მოგწონს ? : )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
სულ ხმები : 378

მთავარი » 2011 » ივლისი » 24 » ((>Tell me what I wanna hear ♥Tell me you love me ♥
1:13 PM
((>Tell me what I wanna hear ♥Tell me you love me ♥
mokled "vacation in georgia" martlac ro mgasaocari iyo , tumca los-angelesshi dabruneba maleve mogviwia . . pirvel rigshi mizezi is gaxda rom justins axali simgherebis chawera unda daewyo. . meorec me chemi karieristvis unda mimexeda . . scooteri dzalian ukmayofilo justinis mushaobit . .titkmis agharafers ar aketebda mteli dghe chemtan ertad iyo. ra tkma unda es misi karieris ganvitarebas xels sheushlida . . me amis didi winaaghmdegi viyavi . . swored es temaa xshirad chxubis mizezi xdeboda . . Mchiganis universitetis pirveli kursis studenti gavxdi . . ar vici es rogor moxda pirveli shemtxveva iyo rom 16 wlis bavshvi universitetsh iabarebda . Anye konservatoriashi moewyo , xolo nini jerk idev collageshi dadioda . .saqarttvelodan ojaxis wevrebi ase tu ise gvexmarebodnen . . jer kidev scooteris saxlshi viyavit. ratkma unda musiklauri ganatlebistvis tavi ar daminebebia . . tavisufal dros mudam vcdilobdi rom vokalis maswavlebeltan mevlo . . shigadashig xatvazec ar vambobdi uars.. mokled dzalian gadatvirtuli grafiki mqonda . .

dilit maghvidzaram dareka 6 saati iyo , sashinlad mezareboda adgoma magram ras vizamdi orshabati iyo . . dzlivs wamovdeqi sawolidan da saabazanoshi shevedi 15 wutshi , jerk idev xalatit samzareuloshi shevedi da sauzmis momzadeba daviwye . . sanam anye da nini adgebodnen chems otaxsh avedi da chacma daviwye . . chemi sawoli davalage chanta avighe da pirvel sartulze chavedi . . samivem ertad visauzmet saxlis kari chavkete da jusos nachukari mankanit gzas gavuyevit . . ninis collage yvelaze axlos iyo chvens saxltan amitom pirveli is chamovsvit shemdeg anye miviyvane konservatoriashi da me universitetshi wavedi . . martalia swavla axal idawyebuli iyo magram didi avtoritetis sargeblobdi universitetshi . . aq ar micnobdnen rogorts jusos sheyvarebuls , aq me namvdilad me viyavi . . leqciebi 2 saatze damimtavrda , anyes mivakitxe da ertad wamovedit saxlshi . . uceb shevchame sachmeli da vokalis maswavlebeltan wavedi . . 6 saatamde mastan momiwia yofnam rasac qvia gamowuruli viyavi. salxshi daaghlili mivedi , zghurblze fexi gadavabije tu ara justinma damireka . .

-love?!

-yeah, justin

-sheidzleba vilaparakot ?

-ki batono da ra temaze ?

-amas cota xanshi gaigeb , 10 wutshi shentan viknebi

-aam . .ok

10 wutshi tanze gadavleba movaswari gamovicvale da male jusoc movida . gogoebs miesalma da misi manqanit romelighac myudro restoranshi wavedit .. shekvetas velodebodit . . justini uxerxulad ijda xelebi magidaze daawyo da nerviulad atamashebda titebs . .

-justin . . rame xdeba?

-amm . .ara araferii ..

-arafeeri ?

-xo araferi . . (titkos damshvidda)

-da araferistvis omiyvane aq ?

-xo ra moxda ar sheidzleba chems sheyvarebultan ertad vivaxshmo . . ?

-ki rogor ara smile

10 wutiani dumilis shemdeg kvlav man wmaoiwyo saubari

-ana , ar gifiqria rom chveni urtiertoba raghac banalur igaxda ?

-banaluri ? da ras gulisxmob

-ai rogor gitxra . . arafrit gansxvvavdeba sxva wyvilebis urtiertobisgan . . kargad ici me cxovrebisgan mets movittxov .. me mravalferovani da cocxali samyarostvis var gachenili . .

-(justins vusmendi da ar vicodi ra metkva )

-ara sayvarelo , es me sawyenad ar mitkvams ubralod minda rom chvens urtiertobas sxva forma mivcet

-da sxva formashi mainc ras gulisxmob ?

-mismine patarav , me ukve 18 wlis var smile . .

-(ar gavagrdzelebine) mesmis justin me 16is : )

-(tavi uxerxulad gaaqnia .. ar icoda ra etqva ) kargi kargi daiviwye

-mesmis justin sheni . . mec minda rom yvelaferi idealurad iyos . . magram ra vqna . .chems cxovrebazec unda vifiqro cota . . mxolod sheni fuli araferia justin ! mec gamige . . minda rom chemi erkvas . . minda roca momindeba da ramdenic momindeba imdeni davxarjo da davabando .. ar minda es vinmes kontrolis kvesh iyos . .

-ki magram me xom yoveltvis gadzlev imden fuls ramdenic ginda da arc vinteresdebi imit tu sad xarjav mas . .

-vici justin da didi madlobeli var sheni ! sakmarisia is rac chemtvis daixarje da rac chemtvis gaakete . . exla chems cxovrebasac unda mivxedo ..

-ara ana ! nu ambob es . . sheni cxovreba chemi cxovrebacaa . .

-ar gemis chemi ara ! : @@

-martali xar ar mesmis . . imis magivrad rom gverdshi amomidge da chems gverdit iyo . . shens sakmeebze xar gadartuli . . kargad ici ra rtuli cxovreba maqvs . . smile da nutu imis uflebac ar maqvs rom shentan ertad 1 saati mainc mshvida da wynar garemoshi gavataro . . :@

-ras mtavazob justin . . gamige jer 16 wlis var cxovreba win maqvs . .aravin icis shen rodis sxva shegivyardeba da mere me ra vqna . . ? rogorme xom unda vupatrono chems tavs . .

-me mxolod ert rames gtxov .. minda rom chems gverdit iyo mashin roca me momindeba . .minda shegexo ise rogorts me momindeba . .

-ras mtavazob colad gmaogyve ? Heey Bieber jer bavhsvi vaR smile

-ara am etapzze ar gtavazob amas , urbalod iqneb dafiqrde da chems saxlshi gadmoxvide sacxovreblad. .

-shens saxlshi ? ki magraam . .

-vici ar mogewoneba es azri magram dzalian gtxov . . ifiqre amaze . .

-kargi gpirdebi rom vifiqreb . .

saxlshi 10 saatze mivedi . .sashinlad gabrazebuli viyavi justinis ultimatumebze :@

-r gitxra gogo eseti ?

-chemtan gadmodio sacxovreblad . .

-magasac unda gaugo raa . . xo ici maiinc ..

-au rac magas me gaavuge ra :)) yoveltvis mxarshi vedeqii .. ravi ra tavisi saqmmea eg tu mets ver xvdeebaa . . : XX arafris mtkics da fics ar davuwye :)) tviton racu nda is gadawyvitos :*

-xoo ravi gogo sheni sakmisa shen itsi

ganerviulebuli avedi chems otaxshi da dadzineba vcade . .

mokled yvelaferi ese midioda ra . . es naxevari weli martla gausadzlisi aghmochnda chventvis , ar vici ra moxda magram titkos justinis fanebi chvens winaaghmdeg wamoichrnen . . shishma amitana , ukvve gausadzlisi iyo mati moqmedebebi. justinic dzalian ganicdida am ambavs , piradi dacva damiyena da mtxova rom mis gareshe arsad wavsuliyavi. universitetshic nel-nela yvelaferi icvleboda , vxvdebodi rom ufro da ufro meti mteri myavda . ra tkma unda sauketeso studentis posti ar damitmia magram ukve martla gausadzlis mdgomareobashi viyavi.

15 dekembers justins pres-konferencia qonda , da mtxova rom wavyolodi. saghamos 7 saatze iwyeboda . manqanidan gadmovedit tu ara paparacebi da fanebi shemogvefetnen. justinma xeli chamkida da win midioda. . uecrad mwvave tkivili vigrdzeni tavshi . . romelighac fanma tmebi momqacha . .

- BACK OFF! Let go of her!

gogonam xeli gamishva , cota maklda da mis sacemad gaviweodi . . ubralod kennym mtxova yovelgvari panikis gareshe shenobashi shevsuliyavi . tavi sashinlad mtkioda..

-an , rogor xar ? tavs rogor grdznob . . ras ityvi eqimi xom ar gamogvedzaxa ?

-ara justin ara .. kargad var .. shen wadi gelodebian (justinsns vamshvidebdi arada tavs sashinlad vgrdznobdi)

jusom makoca da wavida . . taxtze chamovjeqi da sashineli tirili amityda . . aghar shemedzlo metis atana . . dedachemtan saubari mchirdeboda . . cremlebi shevimshrale da dedachems davureke

-dee rogor xar ?

-kargad chemo lamazo shen ?

-sashinlad dee. . am xalxis zewola ukve gausadzlisia . . ar vici rogor moviqce . . metiaghar shemidzlia

-momismine ani , shen ukve didi gogo xar aghar xar patara bavshvi rom me rame migitito . . dafiqri kargad awon dawone yvelaferii . . ghirs tu ara rom cxovreba justins daukavshiro . . mzad xar tu ara rom es yvelaferi sheni cxovrebis ritmi gaxdes . . jer 16 wlis xar .. da ar ici kide ramdeni shegivyardeba . . amitom suleluri nabiji ar gadadga .. chkviani gogo xar . da aba shen ici . . ravici iqneb saqartveloshi chamosvla gerchivnos . . yvelafers gaanalizeb damshviddebbi . . moxval azrze . .

-ki magram justini ?

-aba ras izam dee . . justinmac unda gagigos . . mtavaria shen dafiqre yvelaferze da jusos tu wrfeli gulit uyvarxar is erti wlis merec moindomebs shentan urtiertobis aghdgenas . . : Xx :**

-xo deda magram , ver avdgebi ese uceb da ver wamoval saqartveloshi . . nel-nela cxovrebas viwyob aq . . tan universiteti ?

-naxevari weli arafers gadawyvts. . kargad dafiqrdi :*

-kargi dee miyvarxar :* momiktixe yvela

-mec miyvarxar da momikitxee shenebiic:*

dedachems davemshvidobe . . misi winadadeba gonebashi chamivarda . . nutu jobs rom saqartveloshi davbrundee da kargad gavaanalizo ra da rogor jobs . . male justinmac daamtavra pres-konferencia da saxlshi mimiyvana . . dghes chventan apirebda darchenas biggrin male dreikic amovida . .ert ambavshi iyvnen . .cancarebdnen biggrin me ki dedachemis sityvebze vfiqrobdi
. .
კატეგორია: BooK ★ | ნანახია: 1358 | დაამატა: NukiToo | რეიტინგი: 4.4/5
სულ კომენტარები: 131 2 »
13 - ავტორი: -Ann
(მასალა) თარიღი: (2011-08-10 2:36 PM)
0პასუხი
male gaagrdzele ra :s sad

12 - ავტორი: Angel
(მასალა) თარიღი: (2011-07-30 11:13 AM)
0პასუხი
gtxoov dade ra male,,davitanje amdeni lodinit..

11 - ავტორი: marie_selly
(მასალა) თარიღი: (2011-07-29 12:03 PM)
0პასუხი
aaaaaaagaagrdzele ra plz dade male

10 - ავტორი: Takusha1999
(მასალა) თარიღი: (2011-07-25 6:15 PM)
0პასუხი
rac dheidzleb male gaagrdzele ra dzalian gtxov tu shedzleb viglebi lodinit xolme bolos da bolos 1 tve lodini sheidzleba????

9 - ავტორი: kipo
(მასალა) თარიღი: (2011-07-25 2:12 AM)
0პასუხი
Gtxoov Ra Malee GaaGrzeeleeee Zaaalian Magariaa Zaaaaaaaalian

8 - ავტორი: prettygirl
(მასალა) თარიღი: (2011-07-24 10:44 PM)
0პასუხი
au dz dz dz magaria. male dade ra shemdegic PLZ hearts hearts hearts

7 - ავტორი: Angel
(მასალა) თარიღი: (2011-07-24 7:52 PM)
0პასუხი
male gaagrdzele ra dzalian gtxoovvvv

6 - ავტორი: nino-bebe
(მასალა) თარიღი: (2011-07-24 4:41 PM)
0პასუხი
maaleee gaagrdzeeelee raaaaa :)))))

5 - ავტორი: anny_miley
(მასალა) თარიღი: (2011-07-24 3:23 PM)
0პასუხი
malee gaaaaaaaaagtdzeleeeeeeee : (

4 - ავტორი: Miss_Cyrus
(მასალა) თარიღი: (2011-07-24 2:24 PM)
0პასუხი
malee gaagrdzelee ra <33

1-10 11-13
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

Copyright MyCorp © 2020
Free web hosting - uCoz